Showreel

„Reap what you sow“, Regie: Johannes Disselhoff, HFF,  1:30 Min.

Juliane Kammerl - Clip I

“Im Affekt”, Kurzfilm, Regie: Max Fey, HFF,  1:30 Min.

Juliane Kammerl - Clip II

Gesang

Juliane Kammerl - Gesang